CACIB Dortmund | Richter: J. Zivkovic (SRB)

11.10.2013

Pride Staffs Emily The Strange V1 Jugendklasse Hündinnen, JCAC VDH, JCAC DCBT